Policja kontroluje wprowadzone ograniczenia.

 


Tyscy policjanci w obliczu wprowadzonych nowych obostrzeń intensyfikują działania. Policyjne patrole sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do przepisów związanych z przemieszczaniem się osób w miejscach publicznych oraz nadal weryfikują, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscach zamieszkania. Przeprowadzane są również liczne kontrole pojazdów oraz transportu publicznego, sprawdzane są też sklepy.

Patrole piesze i zmotoryzowane, posterunki stałe, kontrola i obserwacja terenów zielonych i miejsc atrakcyjnych pod względem wypoczynku, komunikaty z radiowozów – to już codzienność w Tychach w obliczu walki z pandemią koronawirusa. Dla nas to kolejne służby wypełnione nowymi zadaniami w trosce o zdrowie ludzkie. Dla mieszkańców naszego miasta to z kolei kolejny sprawdzian z odpowiedniości, rozsądku, dbałości o drugiego człowieka.

Mundurowi sprawdzają cel wyjścia czy wyjazdu z domu oraz to czy piesi oraz kierowcy stosują się do nowych nakazów bezpieczeństwa. W dalszym ciągu stróże prawa przypominają o zasadach jakimi w trosce o zdrowie powinni się wszyscy kierować.

Przypominamy ograniczenia dotyczą m.in.:

Zakazu wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich pobyt na ulicach miasta.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością,

  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności,

  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakazu korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskichSą to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

2 metry to minimalna odległość między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+. W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

Ponadto ograniczenia dotyczą: zawieszenia rehabilitacji, zamknięcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich, automatycznej kwarantanny dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.), zamknięcia  hoteli i innych miejsc noclegowych, ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie.

Apelujemy do osób objętych kwarantanną !

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć wysoką karę finansową w wysokości nawet do 30 tyś zł.

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego, mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk. lub 54 kw. Za powyższe przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za wykroczenie grzywna – do 500 zł.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro!

JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ? SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI „KWARANTANNA DOMOWA”:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186649,Jestes-objety-kwarantanna-Skorzystaj-z-bezplatnej-aplikacji-Kwarantanna-domowa.html

Szczegółowe informacje o obostrzeniach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/