Tarcza antykryzysowa w Tychach.

 


Tarcza antykryzysowa – pożyczki

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach rozpoczyna nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – szczegóły dotyczące wsparcia:
https://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z umową należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pomocą platformy ePUAP
  • pisemnie, składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku przy Portierni Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (umowa w 2. egzemplarzach)
  • pisemnie, przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy (umowa w  2. egzemplarzach)

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 781 58 68
32 781 58 79

Jednocześnie zalecamy, aby korzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Tarcza antykryzysowa – pozostałe instrumenty


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/