Zmiany terminów rekrutacji do przedszkola i do szkół podstawowych.

 


Zmianie ulegają terminy związane z potwierdzaniem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania oraz podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W związku z podjęciem ustawy z dnia   2          marca   2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej   z dnia   11 marca 2020   r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych,   informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021   termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów i niezakwalifikowanych nie ulega zmianie – 13 marzec 2020 r. godz. 10:00.

Zmianie ulegają terminy związane z potwierdzaniem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania oraz podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 27                      marca   –   2 kwietnia                       2020   r.

do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3                      kwietnia   2020 r.

godz.10:00

 


Zmianie ulegają również terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 0050/6/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

Nabór do klas I szkół podstawowych:

 

Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. do   30 marca 2020   r.

do godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

31                    marca   2020 r.

do godz. 10.00

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły. do   3 kwietnia 2020   r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 6                    kwietnia   2020 r.

do godz. 15.00

 

Nabór do oddziałów sportowych klas IV

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych. do   6 kwietnia 2020   r.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.        do   8                    kwietnia   2020 r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.      do   8 kwietnia                    2020   r.

do godz. 15.00

 

Nabór do oddziałów dwujęzycznych klas VII

 

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII   dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od   2 marca 2020   r.

od godz. 8.00

do   27 marca 2020   r.

do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi do   6 kwietnia 2020   r.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach  podstawowych. do   16 kwietnia 2020   r

do godz. 15.00


Źródło : http://umtychy.pl/