Muzeum Miejskie w Tychach na czasy kwarantanny.

 


ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Tychy 1951–1989. Archiwum fotografii miasta
wirtualna mapa-archiwum „ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach”.

Wiemy, że teraz nie czas na wyjazdy i podróżowanie. Dlatego, jeśli chcecie przenieść się w przestrzeni (choć wirtualnie) i w czasie, do Tychów z lat 1951–1989, to Muzeum Miejskie w Tychach poleca swoją wirtualną mapę-archiwum www.abc.tychy.pl. Tam archiwum fotografii miasta, gdzie znajdziecie dziewięćset zdjęć ośmiu fotografów i blisko czterdzieści lat historii tyskiej architektury! A do tego do poczytania eseje Olgi Drendy (prowadzącej facebookowy fanpage Duchologia), Jana Łypa(mieszkańca Tychów), Agnieszki Ociepy-Weiss (Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach), dr. Patryka Oczki (Dział Sztuki Muzeum Miejskiego w Tycach), Krzysztofa Olechnickiego (kierownik Zakładu Badań Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wojciecha Wilczyka (fotografa, członka Związku Polskich Artystów Fotografików).

Jak korzystać z tej strony i w pełni wykorzystać jej wszystkie funkcjonalności?
Wszystko w filmie instruktażowym dostępnym tu: https://www.youtube.com/watch?v=L9SxH3eh1Bk

Ośmiufotografów, dziewięćsetzdjęć i bliskoczterdzieścilathistoriityskiejarchitektury.ToprojektzrealizowanyprzezMuzeumMiejskie w Tychachwewspółpracy z FundacjąKulturaObrazu. Projekt badazwiązkifotografii i topografii, a zgromadzone w kolekcjizdjęciatraktujejakdanewizualne.Zbiórfotografii z lat 1951–1989 zaprezentowany w formiemapypozwalaeksplorować, w jakisposóbmiastorozwijałosię w myślówczesnychkoncepcjiarchitektonicznych, założeńurbanistycznych i wytycznychestetycznych. Jak budynki, małaarchitektura, rzeźbyczyzieleńmiejskastałysięznaczącymielementamikrajobrazu, takżespołecznego. Zachęcatakże do poszukiwań na własnympodwórku:jakprzebiegaproceszagospodarowaniaprzestrzennego w czasie, jak architekturakształtujewspólnotymiejskie, jakichinformacjidostarczafotografia? Wśródautorówzdjęć: MichałCała, Andrzej Czyżewski, StanisławKasperowicz, Ireneusz Kaźmierczak, Zygmunt Kubski, Marek Nowicki, Krzysztof Pilecki i Zygmunt Wieczorek.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

[fot. Budynki internatu i sali gimnastycznej Technikum Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych im. Stefana Franciszaka (obecnie Zespół Szkół nr 5) przy ul. F. Engelsa (obecnie ul. Edukacji) na os. E.

Przed budynkami szkoły stara zabudowa wiejska oraz teren zielony, w miejscu których w przyszłości powstanie Basen Kryty i Stadion Miejski.

Po prawej stronie fragment Skweru Niedźwiadków oraz budynek mieszkalny. W oddali widoczna Elektrociepłownia.
Tychy, ok. 1962 r., fot. Zygmunt Kubski]

Zespół

Organizator:Muzeum Miejskie w Tychach

Partner: Fundacja Kultura Obrazu

Koncepcja projektu:Agata Berger-Połomska, Barbara Kopia, Anna Kura, Ewelina Lasota, Aleksandra Matuszczyk, Agnieszka Ociepa-Weiss, Patryk Oczko, Jan Piechota, Paulina Urbańska

Opisy do zdjęć i przygotowanie baz danych: Agata Berger-Połomska, Barbara Kopia, Agnieszka Ociepa-Weiss

Digitalizacja i obróbka graficzna zdjęć: Barbara Kubska (Fundacja Kultura Obrazu), Anka Sielska (Fundacja Kultura Obrazu)

Konserwacja fotografii: Anna Seweryn

Projekt graficzny strony i wizualizacja danych: Jan Piechota, Paulina Urbańska

Scenariusze edukacyjne: Agata Berger-Połomska, Anna Kura

Konsultacje metodologiczne w zakresie działań edukacyjnych:Agnieszka Pajączkowska

Eseje:Olga Drenda, Jan Łyp, Agnieszka Ociepa-Weiss, Paweł Oczko, Krzysztof Olechnicki, Wojciech Wilczyk

Redakcja i korekta tekstów: Martyna Nowicka, Elżbieta Owczarek

Tłumaczenie: Rafał Drewniak

Prace programistyczne: Paweł Marynowski, Kamil Rithaler

Koordynacja projektu: Barbara Kopia(Muzeum Miejskie w Tychach), Barbara Kubska (Fundacja Kultura Obrazu), Ewelina Lasota (Fundacja Kultura Obrazu)

Prawa autorskie

Fotografie dostępne są nieodpłatnie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL – z uznaniem autorstwa, bez użycia komercyjnego i bez możliwości wykonania utworów zależnych.

Informacje:

Barbara Kopia (Dział Fotografii)

b.kopia@muzeum.tychy.pl