Kosultacje społeczne – Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

 


Przez najbliższych 21 dni – od 16 marca do 5 kwietnia br. – można wnosić swoje spostrzeżenia do projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi w tej sprawie przyjmowane są wyłącznie drogą mailową pod adresem: k.kajstura@mzuim.tychy.pl

Konieczność przeprowadzenia konsultacji wynika z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: informacja


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/