Zostaw 1% w Tychach.

 


Od 2004 roku podatnicy mogą przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy może wybrać samodzielnie, którą organizację zechce w ten sposób wesprzeć. 

Czym jest ten 1%?

1% to część podatku dochodowego, który można przekazać organizacji pożytku publicznego. Podatek tak czy inaczej musimy zapłacić państwu, ale mamy możliwość skorzystania z demokratycznego prawa i bezpośredniego zadecydowania do kogo trafi część tego podatku. W tym zakresie tak jakby „pomagamy” ministrowi finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie wpiszemy w nasze rozliczenie z podatku, w nasz tzw. „PIT” – numeru KRS wybranej organizacji to ten nasz 1% trafi do „wspólnego worka”, o którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.

1% to cześć, która musi wrócić do państwa, ale w tym wypadku państwo pozwala nam zadecydować do kogo te pieniądze trafią. Ponieważ z prawno – podatkowego punktu widzenia nie są to „nasze osobiste” środki finansowe, dlatego 1% nie jest darowizną, którą każdy może dobrowolnie wyłożyć z własnej kieszeni. 1% przysługuje tylko i wyłącznie organizacjom pożytku publicznego, a darowiznę, w jakiejkolwiek kwocie, można przekazać różnym podmiotom – organizacjom i instytucjom.

Dla kogo można przekazać 1%?

1% możemy przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP). Organizacja pozarządowa lub inny podmiot, który chciałby uzyskać status OPP musi go uzyskać sądownie oraz dotrzymać obowiązku sprawozdania się. Tylko rozliczone organizacje mogą zostać wpisane na rejestr OPP uprawnionych do otrzymywania wpłat z 1%. Na tym wykazie nie zamieszcza się organizacji w stosunku, do których rozpoczęto procedurę likwidacji lub ogłoszono upadłość.

Organizacje pożytku publicznego, które otrzymają pieniądze z 1%, muszą je wykorzystać wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu.

Aktualny wykaz tyskich OPP znajdziesz na: https://razemtychy.pl/ngo/zostaw-1-w-tychach

Jak przekazać 1%?

W pierwszej kolejności należy wybrać organizację, której chcemy przekazać nasz 1% podatku. Dobrze jest zapoznać się z celami jej działalności i zapisać sobie jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego, tzw. KRS. To te kilka cyfr należy wpisać w jedną z rubryk naszego rozliczenia podatkowego.

Jeżeli podatnik wypełnia deklarację PIT-37 i PIT-38 za pomocą elektronicznego formularza to podpowie on numer KRS organizacji, której przekazaliśmy 1% w ubiegłym roku. Oczywiście ta rubryka podlega edycji, więc każdego roku mamy możliwość zmiany decyzji komu chcemy przekazać nasz 1%.

Realna pomoc

W 2019 roku organizacje pożytku publicznego, które zgodnie z KRS mają swoją siedzibę w Tychach uzyskały 1 927 017,85 zł. To ponad 917 tys. więcej niż w roku 2018.


Źródło : https://razemtychy.pl/