Oświadczenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie zagrożenia koronawirusem.

 


Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta, od dzisiaj wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu wielu placówek i miejskich instytucji.

Drodzy Tyszanie i Tyszanki,

do tej pory w naszym mieście nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, jednak w związku ze stanem podwyższonej gotowości i decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, od jutra wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu wielu placówek i miejskich instytucji.

OŚWIATA

Od 12 marca br. nie będą prowadzone lekcje i zajęcia  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach. Zamknięty zostanie także Żłobek Miejski. Do piątku placówki te pozostaną jednak otwarte dla rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe, edukacyjne, sportowe i integracyjne. Zamknięte będą także świetlice dla dzieci na terenie Tychów.

INSTYTUCJE

Do odwołania zostanie zamknięty Wodny Park Tychy, Basen Miejski, Stadion Zimowy, Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie (będzie czynny tylko książkomat). Planowane wydarzenia i spektakle odwołuje także Teatr Mały w Tychach, Pasaż Kultury Andromeda, Galeria Obok, Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury oraz Młodzieżowe Domy Kultury nr 1 i nr 2.  Miejskie Schronisko dla Zwierząt wprowadziło zakaz odwiedzin – do odwołania.

Decyzją wojewody śląskiego mecze na Stadionie Miejskim Tychy będą odbywały się bez udziału publiczności.

W Domu Pomocy Społecznej  św. Anna będzie obowiązywał całkowity zakaz odwiedzin, a Dzienny Dom Pomocy „Wrzos” ograniczy znacznie swoją działalność.

SENIORZY

Szczególną troską musimy otoczyć seniorów, dlatego od jutra swoją działalność zawiesza funkcjonujący na terenie miasta Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora. Z podobnym zaleceniem zwracam się do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszym mieście. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań.

SŁUŻBA ZDROWIA

Megrez Szpital Wojewódzki w Tychach, Szpital Miejski oraz Hospicjum św. Kaliksta wprowadzają zakaz odwiedzin rodzin u pacjentów – do odwołania. Szpital Miejski zachęca by ograniczyć korzystanie z poradni – porady medyczne mogą być udzielane mailowo i telefonicznie, by zminimalizować konieczność  bezpośredniego kontaktu.

Apeluję, by ograniczyć kontakt z punktami POZ do niezbędnego minimum, tak by mogli z nich skorzystać najbardziej potrzebujący pomocy.

MIASTO

Specjalne zasady obowiązywać będą także w Urzędzie Miasta Tychy oraz jednostkach funkcjonujących na terenie miasta m.in. PUP, TZUK, MZUiM, MOPS, PSON. Zachęcam, by sprawy załatwiać drogą elektroniczną, bądź jeśli nie jest to pilne w późniejszym terminie.


Zwracam się także z apelem do jednostek i placówek, którymi nie zarządza miasto m.in. prywatnych szkół, przedszkoli czy żłobków o zawieszenie działalności lub jej ograniczenie. Pracodawców proszę o wprowadzenia kwarantanny w przypadku pracowników powracających ze stref objętych ryzykiem zakażenia. Czyli: Chiny, Korea Płd., Włochy, Iran, Francja, Niemcy, Japonia.

Mając na uwadze zdrowie nas wszystkich musimy być odpowiedzialni i solidarni.  Musimy zachować spokój, ale także podstawowe środki ostrożności, nie lekceważyć zagrożenia, ale też nie wpadać w panikę.

Służby miejskie są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia. Jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności.

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji. Proszę o ścisłe przestrzeganie zaleceń i procedur.

Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powinna powiadomić o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także lekarza domowego bądź bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W przypadku pytań i wątpliwości, należy korzystać z infolinii NFZ: 800 190 590.

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tychach: 512 370 717.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Tychach: 887 277 805.


Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy