Przyznano stypendia studenckie Miasta Bierunia na 2020 rok.

 


Na początku marca Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica spotkał się z najzdolniejszymi studentami z Bierunia w Urządzie Miejskim oraz w Regionalnym Centruk Kulturalno-Gospodarczym REMIZA, w celu podpisania umów stypendialnych na 2020 rok. Dzięki wsparciu Miasta, bieruńska młodzież będzie miała lepsze warunki do nauki oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

W roku 2020 studenckie stypendium Miasta Bierunia pobierać będzie 10 osób. Są to studenci: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ogromne gratulacje dla nich!

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Bierunia. Stypendium ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez pokonanie trudności w dostępie do kształcenia, zwłaszcza bariery ekonomicznej, motywowanie do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.


Źródło : https://www.bierun.pl/