Rozpoczęła się modernizacja oświetlenia na terenie Bierunia.

 


Rozpoczęły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieruń, realizowane w ramach zadania pn.: „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II”.

W minionym tygodniu zmodernizowano oświetlenie ulic: Nasypowej, Bażantów, Sokolskiej, Majowej oraz części ulicy Ekonomicznej. Oprawy sodowe wymienione zostały na nowoczesne oprawy wykonane w technologii LED. W kolejnych dwóch tygodniach planowana jest wymiana opraw na dalszym odcinku ulicy Ekonomicznej oraz na ulicy Chemików – od skrzyżowania z ulicą Turystyczną do skrzyżowania z ulicą Krakowską.

Warto podkreślić, że rozpoczęta właśnie inwestycja oświetleniowa jest największą inwestycją tego typu w historii naszego miasta. W jej ramach zainstalowanych zostanie łącznie 400 opraw oświetleniowych na 23 ulicach naszego miasta.

Wartość inwestycji to 1 127 771,00 zł, przy czym wartość dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85%.

Całe zadanie obejmuje swoim zakresem modernizację oświetlenia na następujących ulicach  i obszarach:

 1. ul. Ekonomiczna
 2. ul. Turyńska i Chemików
 3. ul. Nasypowa
 4. ul. Sokolska i Bażantów
 5. ul. Majowa
 6. ul. Kościelna
 7. ul. św. Barbary
 8. ul. Pilnikowa
 9. ul. Marcina (boczna)
 10. ul. Królowej Jadwigi (teren Skatepark)
 11. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych)
 12. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Komendy Powiatowej Policji)
 13. ul. Bojszowska (teren przy „Zajeździe Jajosty”)
 14. ul. Mikołaja
 15. ul. Krótka
 16. ul. Warszawska (teren przed halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3)
 17. łącznik pomiędzy halą sportową przy ul. Warszawskiej a Plantami Karola
 18. ul. Kadłubowa (parking)
 19. ul. Solecka (Plac przed Domem Pogrzebowym)
 20. ul. Węglowa ( teren przed Szkołą Podstawową nr 3)
 21. ul. Szarych Szeregów (parking przy hali sportowej)
 22. ul. Jagiełły (teren wokół Triady)
 23. ul. Zdrowia

Zakończenie całości zadania planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Zadanie realizowane jest przez firmę COPCO Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie.


Źródło : https://www.bierun.pl/