Podsumowanie działań „SMOG”.

 


W środę policjanci tyskiej drogówki prowadzili działania pod nazwą „SMOG”. Łącznie mundurowi skontrolowali 124 pojazdy. Celem akcji było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Policjanci tyskiej drogówki włączyli się w środę do ogólnopolskich działań pod nazwą „SMOG”. Mundurowi łącznie skontrolowali 124 pojazdy. Policjanci reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Ujawnili 2 przypadki nieprawidłowości w zakresie emisji spalin.

Policjanci w czasie kontroli informowali także uczestników ruchu drogowego na temat szkodliwości emisji spalin dla środowiska naturalnego, gdyż smog to także skutek niesprawnych technicznie pojazdów i złej jakości ich spalin.

Przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/