Rekrutacja do klas sportowych.

 


Pięć tyskich szkół podstawowych prowadzi rekrutację do oddziałów klas IV sportowych. Dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności w siatkówce, koszykówce, pływaniu, piłce ręcznej, hokeju i po raz pierwszy także w tańcu.

Rekrutacja jest prowadzona w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka (siatkówka dziewcząt i chłopców), Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika (pływanie, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców), Szkole Podstawowej nr 21 (taniec sportowy: towarzyski oraz nowoczesny), Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty (piłka ręczna dziewcząt/koszykówka chłopców) oraz Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy (hokej, unihokej).

Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy :

  1. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH PROWADZONA JEST W SZKOŁACH, POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM ( tzn. rodzice zgłaszają się bezpośrednio do dyrekcji konkretnej szkoły). Więcej informacji na ten temat na stronie Miejskiego Centrum Oświaty: www.oswiata.tychy.pl .


Źródło : http://umtychy.pl/