Informacja o naborze wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Tychach otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.613.300,00 zł.
Wnioski o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w okresie od 24.02.2020 r. do 28.02.2020 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Z uwagi na duże zainteresowanie wsparciem finansowym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP Tychy zastrzega, że pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia będą mieli pracodawcy, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków KFS (zgodnie z przyjętym priorytetem przez Radę Rynku Pracy).
  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Tychy w pokoju nr 415 (kancelaria), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Budowlanych 59 43-100 Tychy.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy.

Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/