Rozszerza się Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bieruniu.

 


Bieruńska część Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozszerza się w ogromnym tempie. Z 38 hektarów w sumie dostępnego gruntu, do zagospodarowania zostały już tylko 4 hektary. W lutym podpisane zostały dwa akty notarialne, na mocy których grunty KSSE w Bieruniu sprzedane zostały inwestorom. To rewelacyjna wiadomość dla Bierunia!

Głośnym echem medialnym odbił się akt notarialny, jaki podpisany został 13 lutego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu pomiędzy przedstawicielami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu, a zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za sumę ponad 100 milionów złotych OSM wybuduje nowoczesny zakład produkcyjny przy ulicy Strefowej. Inwestycja zakłada również utworzenie magazynów i własnej oczyszczalni. W planach jest także montaż urządzeń fotowoltaicznych. Kupiona przez OSM działka ma prawie 12 hektarów powierzchni.

Grunt na którym obecnie znajduje się zakład OSM w Bieruniu (przy ulicy Macieja) zostanie sprzedany. Dokonana zostanie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w skutek czego obszar ten przeznaczony będzie na działalność usługową. Oznacza to koniec działalności produkcyjnej prowadzonej w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, a co za tym pójdzie – koniec konieczności wpuszczania do zabudowy starówkowej ciężkich samochodów dostawczych.

Wcześniej, 4 lutego podpisany został inny akt notarialny, za sprawą którego w bieruńskiej części Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zrealizowany zostanie kolejny projekt inwestycyjny, wart ponad 100 milionów złotych. Inwestorem jest firma Tenlong z kapitałem chińskim.

Ponieważ tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu już w znacznym stopniu zapełniły się projektami inwestycyjnymi, Miasto Bieruń przymierza się do otwarcia dla kolejnych inwestorów nowych terenów inwestycyjnych. Warto podkreślić, że jeszcze w tym roku rozpocznie budowę strategicznej drogi – łącznika ulic Ekonomicznej i Hodowlanej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną. Na realizację tej inwestycji Miasto Bieruń skutecznie pozyskało ponad 4 miliony złotych ze środków Unii Europejskiej, przy wsparciu środków krajowych. Droga ta udostępni inwestorom nowe tereny i sprawnie skomunikuje je z już funkcjonującymi w KSSE.

I jeszcze jedna dobra wiadomość! Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał 3 miliony 325 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, przy wsparciu środków krajowych na budowę ronda przy ulicy Lędzińskiej w Bieruniu. Inwestycja ta również usprawni komunikacyjnie bieruńskie tereny inwestycyjne (umożliwi bowiem sprawny dojazd do terenów inwestycyjnych od strony drogi powiatowej – ulicy Lędzińskiej).


Źródło : https://metropoliagzm.pl/