Podsumowanie działań „Truck & Bus” w Tychach.

 


Tyscy policjanci  przeprowadzili wczoraj działania  „Truck & Bus”. Mundurowi skontrolowali łącznie 117 pojazdów, w tym 60 samochodów ciężarowych i 10 autobusów. Działania podejmowane były na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach wczorajszych działań policjanci sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, realizację czasu pracy i odpoczynku oraz posiadane uprawnienia. W akcji uczestniczyło 21 policjantów tyskiej drogówki, którzy łącznie skontrolowali 117 pojazdów, w tym 60 samochodów ciężarowych i 10 autobusów. Policjanci ujawnili 27 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Ogólnopolskie działania mały na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. Stróże prawa zwracali także uwagę na nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym towarów i ujawnili 3 takie przypadki.

Właścicieli firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych ostrzegamy przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych. Przypominamy, że każdy kierowca samochodu przewożącego ładunek powinien posiadać dokumenty potwierdzające fakt przewożenia danej substancji. W przypadku niezgodności dokumentacji ze stwierdzonym stanem faktycznym lub braku zezwolenia na przewóz substancji niebezpiecznych, samochód zostanie zabezpieczony do czasu decyzji urzędników odnośnie utylizacji odpadów. Do czasu wydania decyzji pojazd może przez dłuższy czas stać na parkingu, w wyniku czego generowane będą straty przewoźnika.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/