Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2020 – ruszył nabór wniosków.

 


Ruszyły Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2020 – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku. Obejmuje organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie innych działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Szczegóły konkursu dostępne są w ogłoszeniu konkursowym w zakładce Informacje strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, stronie razemtychy.pl w zakładce NGO, a także na tablicach ogłoszeniowych w UM Tychy i MCK.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „TYSKIE INICJATYWY KULTURALNE”. Po raz pierwszy wnioski składać należy z wykorzystaniem elektronicznego Generatora NGO oraz równolegle w wersji papierowej.

Termin składania wniosków: 24 lutego 2020 r., godz. 15.00

Szczegóły i wnioski do pobrania ze strony:
https://razemtychy.pl/ngo/konkursy/3160-otwarty-konkurs-ofert-tyskie-inicjatywy-kulturalne


Źródło : http://kultura.tychy.pl/