Bieruń rozwija infrastrukturę drogową w KSSE.

 


Infrastruktura drogowa na terenie Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu bardzo się rozwinie, a to za sprawą planowanej inwestycji, na którą Miasto Bieruń pozyskało ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mowa o budowie drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną.

Ponad 4 miliony złoty trafi do Bierunia na budowę nowej drogi, która skomunikuje tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu, co w przyszłości przełoży się na wzrost dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta. Przede wszystkim inwestycja ta pozwoli na udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych dla kolejnych inwestorów.

Realizacja tej kosztownej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu zdobytemu z dwóch żródeł:

  • z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 3 139 756,92 zł
  • z dofinansowania pochodzącego z budżetu państwa (środki krajowe) – 893 737,433 zł

Łącznie Miasto Bieruń pozyskało kwotę 4 033 494,35 zł na inwestycję drogową wartą 4 245 783,53 zł (wartość szacunkowa).

Budowa drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną (na odcinku od 0+0,00 km do 0+480,00 km) wpłynie na:

  • usprawnienie połączeń drogowych naszego miasta
  • poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
  • poprawę dostępności terenów inwestycyjnych, w tym do KSSE w Bieruniu
  • poprawę estetyki przestrzeni publicznej
  • zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta
  • udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w Bieruniu

Warto przy tej okazji przypomnieć, że w latach 2016 i 2018 w Bieruniu, na terenie KSSE wybudowana została ulica Strefowa – w dwóch etapach, na realizację której Miasto pozyskało olbrzymie dofinansowania za środków zewnętrznych. Podkreślmy, że milion złotych pochodził z Funduszu Solidarności Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki inwestycji tej w Strefie Ekonomicznej ulokowany został m.in. zakład produkcyjny LEAR.


Źródło : https://metropoliagzm.pl/