Podsumowanie policyjnych działań pod nazwą „SMOG”.

 


We wtorek policjanci tyskiej drogówki prowadzili działania pod nazwą „SMOG”. Łącznie mundurowi skontrolowali 77 pojazdów. Celem działań było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Policjanci tyskiej drogówki włączyli się wczoraj do ogólnopolskich działań pod nazwą „SMOG”. Mundurowi łącznie skontrolowali 77 pojazdów. Policjanci reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. W trakcie działań stróże prawa zatrzymali 1 dowód rejestracyjny w związku z nadmierną emisją spalin. .

Policjanci w czasie kontroli informowali także uczestników ruchu drogowego na temat szkodliwości emisji spalin dla środowiska naturalnego, gdyż smog to także skutek niesprawnych technicznie pojazdów i złej jakości ich spalin.

Przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/