Roczna narada tyskich policjantów.

 


Wczoraj odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tychach za rok 2019. Zaprezentowane zostały osiągnięte wyniki oraz przedstawione założenia i priorytety w walce z przestępczością.

Wczoraj w tyskiej komendzie odbyła się narada roczna, w której udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński,kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tychach, Przewodnicząca Rady Miasta Tychy Pani Barbara Konieczna, Prokurator Rejonowy w Tychach Pani Monika Stalmach, Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Szojda oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach Ryszard Polcyn.

Na początku narady Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Andrzej Trzciński przedstawił wyniki pracy tyskich policjantów za cały poprzedni rok. W swoim przemówieniu podziękował za pracę wszystkim policjantom i pracownikom, a także władzom miasta, prokuraturze oraz straży pożarnej i straży miejskiej za współpracę.

Ostatnie badania sondażowe wskazują, że działalność Policji jest najlepiej w historii oceniana przez społeczeństwo oraz rośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. To efekt pracy policjantów działających w różnych obszarach min. zwalczających przestępczość, dbających o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i tym działającym profilaktycznie.

2019 rok na tyskich drogach zapisał w policyjnych statystykach wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów, a mimo to spadek wypadków. Ilość wypadków śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie. Miniony rok obfitował także w zabezpieczenie imprez masowych, między innymi podczas rozgrywek w ramach U20. Nastąpił zdecydowany wzrost ilości zabezpieczonych narkotyków.

Skuteczność działań tyskich funkcjonariuszy przełożyła się również na większą do poprzedzającego roku wykrywalność najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa czynów zabronionych popełnionych na terenie naszego miasta.

Na koniec Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podziękował wszystkim policjantom za służbę oraz pozytywnie ocenił ich pracę. W sposób szczególny podziękował również władzom miasta za duże wsparcie dla tyskich policjantów, a co za tym idzie, za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Na koniec skierował swoje słowa do I Zastępcy Komendanta Miejskiego w Tychach mł. insp. Sławomira Wojtylaka, który po blisko 28-letniej służbie odchodzi na emeryturę. Do życzeń szefa śląskich policjantów dołączył się także insp. Andrzej Trzciński oraz zaproszeni goście, którzy złożyli mu życzenia z okazji przejścia w stan spoczynku.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/