W Tychach przełamują bariery.

 


Z inicjatywy mieszkańców w Tychach realizowany jest program „Łamacz barier”, którego zadaniem jest zwiększenie świadomości mieszkańców i pomoc w likwidacji barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych czy budynkach użyteczności publicznej.

Pomysłodawczynią tyskiego projektu „Łamacz barier” jest  Stanisława Krzyżek. – Pomysł na ten projekt wziął się stąd, że sama na co dzień opiekuję się osobom niepełnosprawną mieszkającą na 3 piętrze. Ta pani ma ponad 80 lat i właściwie nie ma szans na wyjście z domu, więc montaż windy byłoby dla niej i jej sąsiadów (połowa mieszkańców bloku , w którym mieszka to seniorzy) szansą na wyjście na zewnątrz i zobaczenie czegoś więcej niż ściany własnego mieszkania – mówi Stanisława Krzyżek.

Pani Stanisława w tym roku chciałaby złożyć wniosek w programie, od października ubiegłego roku (wtedy ruszył projekt) spotyka się z seniorami w klubach seniora  spółdzielniach i rozmawia o „Łamaczu barier”, by zwiększyć świadomość mieszkańców na temat możliwości pozyskania środków na ich usunięcie.

– Celem programu jest przede wszystkim samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy czy  osoby niepełnosprawne nie musiały się zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wychodzenia z domu, wizyty w urzędzie czy przy wsiadaniu do autobusu. W projekcie  „Łamacz barier” mówimy o tym, że są dziś możliwości pozyskania środków na ten cel i pomagamy likwidować bariery architektoniczne – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W programie mogą wziąć udział wszystkie podmioty będą właścicielami budynków m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, różne instytucje  i osoby fizyczne posiadające wielorodzinne budynki mieszkalne.

Inicjatywa społeczna „Łamacz barier” jest realizowana  w Tychach w oparciu o projekt „Poznaj sąsiada – wspólne działanie w praktyce” współfinansowanego z budżetu Miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy.  Środki na likwidację barier można pozyskać z projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i BGK „Dostępność plus”, w ramach którego Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych pożyczek (oprocentowanie roczne wynosi 0,15%) na likwidację takich barier. Projekt realizowany jest w trybie „ciągłym”.

Pytanie na temat projektu można kierować na adres: lamacz.barier@op.pl

Szczegóły na temat projektu „Dostępność plus” można znaleźć: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie/


Źródło : http://umtychy.pl/