Komunikacja miejska w Sylwestra i Nowy Rok.

 


Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje o zmianach w komunikacji publicznej w Sylwestra i Nowy Rok.

30 grudnia 2019 r.

Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe:

 • według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne (w ferie) będą kursowały linie nr: 030 i 49.

2. Linie autobusowe:

 • według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne (w ferie) będą kursowały linie nr: 2A, 8, 12, 19, 44, 58, 6166767781859496103104108129144149152153154155156159162186191196203204205206207208219223230236255269619646677708710742743769788801831880911931969 i A4,
 • według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze , ale ze zmniejszeniem pojemności taboru (zmiana typu taboru) będą kursowały linie nr: 59617657672 i 995,
 • zawiesza się funkcjonowanie linii nr: Sz1Sz2Sz3Sz47895102, 252253648, 712, 717, 736, 737, 739, 747, 748, 791, 818 932.
 • linie nr: J, KLPRSW124142129313645545665697582101128131137157181245254262268273274291294505515525536551620627655686696 nie wykonają kursów oznaczonych na tabliczkach przystankowych symbolem „f” – nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych,
 • linie nr: E-2 i 33 nie wykonają kursów oznaczonych na tabliczkach przystankowych symbolem „z” – nie kursuje od 1 lipca do 30 września i od 24 grudnia do 1 stycznia.

3. Linie trolejbusowe:

 • Linie: AB, CDEFG nie wykonają kursów oznaczonych na tabliczkach przystankowych symbolem „f” – nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych.

31 grudnia 2019 r. (wtorek – Sylwester)

Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra, tj. rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu na liniach tramwajowych od godziny 18.00 oraz z wcześniejszymi zjazdami na liniach autobusowych i trolejbusowych
w przedziale godzin 18:00 – 20:00 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

1. Linie tramwajowe:

 • zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23 i 40.

2. Linie autobusowe:

 • na liniach nr: 52120236288, 738 i 860 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra , tj. rozkłady robocze lub specjalne z wcześniejszymi zjazdami w przedziale godzin 18:00 – 20:00,
 • weekendowe linie nocne nr: 692N905N i 906N będą kursowały w nocy: z 31 grudnia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r. i z 1 na 2 stycznia 2020 r.,
 • zawiesza się funkcjonowanie linii nr 142
 • w nocy z 31 grudnia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r. dla autobusów i tramwajów linii nocnych oraz wykonujących kursy nocne będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra dla linii rozpoczynających kursowanie przed godz. 24.00 oraz ważne w Nowy Rok dla linii rozpoczynających kursowanie po godz. 24.00,

Wyjątek będą stanowiły linie autobusowe i tramwajowe, skierowane do obsługi zwiększonych potrzeb przewozowych, podczas imprezy pn.: „Sylwestrowa Moc Przebojów 2019” na Stadionie Śląskim w Chorzowie (szczegóły w odrębnym komunikacie),

 • nie będą wykonywane kursy nocne z 30 na 31 grudnia 2019 r. na linii nr 1 o godzinie 0:17 i 2:00 z „TYCHY Szpital Wojewódzki” oraz 1:10 i 2:55     z „KATOWICE Aleja Korfantego”
 • na liniach nr: K181245620 i 627 będą obowiązywały rozkłady robocze z wcześniejszymi zjazdami między godzinami 18:00 – 20:00; na liniach nr: J686 będą obowiązywały rozkłady robocze nieszkolne z wcześniejszymi zjazdami między godzinami 18:00 – 20:00.

3. Linie trolejbusowe:

 • nie będą wykonywane kursy nocne z 30 na 31 grudnia 2019 r. na linii A o godzinie 0:30 z „TYCHY Towarowa” oraz 0:52 z „TYCHY Dworzec PKP”.

Wszystkie kursy na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, rozpoczynające się po godz. 18:00 traktowane będą jako kursy specjalnie oznaczone .

1 stycznia 2020 r. (środa – Nowy Rok)

Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta , z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

1. Linie tramwajowe

 • zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 2338 i 40,
 • wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 1 stycznia będą kursowały linie nr: 13457911141516171920212224262742 i 43,

2. Linie autobusowe;

 • zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 2A467198139142154219230232250662669673676750 i 995,
 • wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 1 stycznia (w święta szczególne lub wg specjalnych niedzielnych) będą kursowały linie nr: 3568121719324147585964858794115126, 153, 156160S165180186191192193194201223231259292296297N600614615617625632671677692699743780840905N906N910912913937, 973998T-3 i T-21,
 • wg rozkładów jazdy ważnych w niedziele i święta niehandlowe będą kursowały linie nr: 265253109137710 i 850,

3/ Linie trolejbusowe:

 • nie będą wykonywane kursy nocne z 31 grudnia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r. na linii A o godzinie 0:30 z „TYCHY Towarowa” oraz 0:52 z „TYCHY Dworzec PKP”.


Źródło : http://umtychy.pl/