Grupa zakupowa gazu: wspólny zakup dał niższe ceny i oszczędności.

 


Ponad 3 miliony złotych zaoszczędzą gminy Metropolii, które wspólnie kupią gaz w ramach grupy zakupowej. Duży wolumen zamówienia, to jeden z czynników, który pozwolił uzyskać w przetargu ceny niższe niż gdyby każda z gmin kupowała go indywidualnie. Otrzymane kwoty są niższe od średnich cen sprzed ogłoszenia przetargu o ok. 11 proc., a od standardowego cennika dostawcy – o ok. 33 proc.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia po rozstrzygnięciu przetargu na wspólny zakup gazu, zleciła wykonanie analizy, która odpowiedziałaby na pytanie: jaki efekt przyniosła pierwsza grupa zakupowa tego paliwa?

Przypomnijmy: gaz wspólnie będzie kupować 25 gmin dla swoich 66 jednostek, a w ciągu dwóch najbliższych lat popłynie do nich łącznie 225 gigawatogodzin (GWh) tego paliwa. Przetarg wygrała spółka PGNiG, a wartość zamówienia to 38,3 mln zł.

– Grupa zakupowa gazu uzyskała ceny, które są sporo niższe w porównaniu do sytuacji, gdyby poszczególne gminy ogłaszały postępowania w tej sprawie samodzielnie – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji o wynikach przetargu oraz przedstawionej analizie.

To pokazuje, że wspólne, skoordynowane działania i zamówienie dużego wolumenu paliwa, przynosi rzeczywiste korzyści i oszczędności. Zapewnia to stabilność dostaw w ciągu dwóch lat i niższe koszty funkcjonowania. Z analizy, którą otrzymaliśmy wynika, że łącznie gminy zapłacą mniej o ponad 3 miliony złotych – komentuje.

Średnia cena za 1 kWh (kilowatogodzinę), którą Metropolia otrzymała w ogłoszonym przez nią przetargu, wyniosła 8,9 groszy. Natomiast średnia cena przed tym postępowaniem, którą płaciły podmioty biorące udział teraz we wspólnym zakupie, była o 11 proc. wyższa i wynosiła 10,07 groszy/kWh. Z kolei, gdyby wziąć pod uwagę standardowy cennik PGNiG, to w tym okresie średnia cena wynosiła 13,3 groszy/kWh. Oznacza to, że kwota uzyskana przez grupę zakupową jest o ok. 33 proc. od niej niższa.

– Warto również dodać, że tuż po rozstrzygnięciu przez nas przetargu, otrzymaliśmy informację, że jeden z podmiotów, który w tym samym czasie prowadził swoje indywidualne postępowanie, uzyskał cenę w wysokości ponad 11 groszy za 1kWh. To 27 proc. drożej od naszej oferty. My dzięki wspólnym zakupom zapłacimy mniej – dodaje Karolina Mucha-Kuś.

Leszek Rojczyk, prezes zarządu spółki Energia Optimum, która analizę dla Metropolii wykonała, zaznacza, że szacunkowe oszczędności uzyskane w grupie zakupowej są różne u poszczególnych zamawiających z powodu różnych cen obowiązujących przed przetargiem.

 – Największe oszczędności występują u tych zamawiających, którzy posiadali ceny cennika podstawowego. W przypadku niektórych miast możemy zaobserwować, że uzyskana przez nie cena w przetargu grupy zakupowej nie zmieniła się znacznie w odniesieniu do umów, które podpisywali samodzielnie. Niemniej jednak możemy powiedzieć, że one również relatywnie zaoszczędzą, ponieważ ceny gazu w 2019 roku wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Uzyskując ponownie ceny na podobnym poziomie jak przed rokiem, czy dwoma laty, to duży sukces, ponieważ daje stabilność, że ta – względnie – niższa cena będzie utrzymana do 2021 roku – wyjaśnia Leszek Rojczyk.

Gaz, który popłynie do 25 gmin będzie dostarczany do m.in. szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów oraz zakładów komunalnych. Na liście odbiorców znalazły się m.in. Teatr Miejski w Gliwicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice czy też Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o.

Grupa zakupowa gazu to kolejna z grup zakupowych, którą zainicjowała i koordynuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Od 2018 roku prowadzi również wspólny zakup energii elektrycznej. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, którą na lata 2020-2021 utworzyło 113 zamawiających, na których terenie działa 326 jednostek. Prąd wspólnie z Metropolią kupują również gminy spoza jej obszaru – m.in. Rydułtowy, powiat zawierciański oraz 55 instytucji należących do samorządu województwa śląskiego. Przetarg dotyczący wspólnego zakupu prądu został rozstrzygnięty w październiku i wygrała go spółka Tauron Sprzedaż GZE sp. z o. o. Wartość umowy to 398,1 mln zł i dostawa ok. 976 GWh.


Źródło : https://metropoliagzm.pl/