Tychy będą premiowały zaszczepione dzieci przy naborze do przedszkoli.

 


Dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia będą dostawały podczas rekrutacji dodatkowe punkty. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie przyjęła na ostatniej sesji ( 12 grudnia) jednogłośnie Rada Miasta Tychy.

Przyjęta uchwała zmienia dotychczasowa uchwałę z 25 stycznia 2018 roku „w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów”.

Zmiana w zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli w mieście polega na tym, że „kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne lub posiadają długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego” mogą liczyć na 9 punktów w czasie naboru (do tej pory nie było to uwzględniane).

– W lutym rodzice do dokumentacji w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka, będą składać oświadczenie dotyczące szczepień. Jeśli w konkretnych przypadkach istnieją przeciwwskazania medyczne w tym zakresie, wówczas takie dziecko jest „usprawiedliwione” – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta ds. społecznych.

Pomysłodawcami wprowadzenia w Tychach takiego rozwiązania są radni Rady Miasta Tychy. – We wrześniu i listopadzie zgłaszaliśmy taki pomysł na posiedzeniu komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych. Komisja wyraziła wolę poparcia takiej uchwały i na sesji grudniowej mogliśmy głosować nad uchwałą w tej sprawie. Naszą intencją jest podniesienie wagi obowiązkowych szczepień ochronnych, chcemy zachęcić rodziców do szczepienia swoich dzieci. Cieszę się, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – mówi Urszula Paździorek- Pawlik – inicjatorka wprowadzenia zmiany przy rekrutacji do przedszkoli oraz przewodnicząca  Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w Radzie Miasta Tychy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 18 grudnia 2019 roku. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Źródło : http://umtychy.pl/