Seniorzy z pasją nagrodzeni.

 


11 grudnia w Mediatece odbyła się gala konkursu ,,Senior z pasją”. Celem trzeciej edycji imprezy było uhonorowanie aktywnych mieszkańców Tychów w wieku 60. i więcej lat, którzy są wolontariuszami, działają na rzecz innych, rozwijają swoje pasje oraz dzielą się nimi w swoich środowiskach lokalnych.

W tym roku zgłoszonych przez kluby, instytucje i mieszkańców miasta zostało 13 kandydatur: Urszula Polubiec – przewodnicząca tyskiej Rady Seniorów, Danuta Wencel – autorka książki ,,Tyscy seniorzy opowiadają”, Zofia Skwarek – wolontariuszka prowadząca zajęcia z rękodzieła dla seniorów, Gertruda Machulec – założycielka Koła Gospodyń Wiejskich na Wartogłowcu, Stanisława Krzyżek – pomysłodawczyni projektu ,,Łamacz Barier”, Janina Dziedziel – pieśniarka i twórczyni strojów ludowych, Aldona Mierzejewska – długoletnia wolontariuszka tyskiego hospicjum, Polskiego Związku Niewidomych oraz DPS Wrzos, Wiesława Ślawska – aktywna cz łonkini Polskiego Związku Niewidomych, współtwórczyni chóru działającego przy PZN, Danuta Skwarczyńska – autorka tomików poetyckich oraz bajek dla dzieci, Jan Paliczka – autor i propagator poezji haiku, Tadeusz Otręba – lider zespołu Platyna, działającego przy Klubie Seniora Platyna, Ryszard Maciszewski – miłośnik, instruktor i propagator tańca oraz Andrzej Ryszard Czerwiński – malarz, rzeźbiarz, przewodniczący Stowarzyszenia Twórców Kultury, organizator plenerów i wystaw malarskich dla malarzy nieprofesjonalnych.

Podczas gali wielu nominowanych podkreślało, że „nie ma większej radości dla seniora niż zajęcia w klubach seniora i wspólne działanie“.

Nominowanym gratulacje złożył także obecny na gali Maciej Gramatyka- z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. –Cieszę się, że nie byłem w komisji konkursowej i nie musiałem oceniać czyja pasja i zaangażowane jest większe, silniejsze, bardziej zasługujące na wyróżnienie  – to  byłoby bardzo trudne – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie z-ca prezydenta.  Dla nas niezwykle ważne jest to, by wszyscy mieszzkańcy , a w szególności seniorzy byli jak najbardziej aktywni, wychodzili z domu, realizowali swoje pasje. Dziękuje Państwu za to, że jesteście, za to ogromne zaangażowanie i za to, że się Wam chce – bo to niezwykle ważne w dzisiejszym świecie –mówił do zebranych na sali Maciej Gramatyka.

Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii Aktywna Seniorka – pani Aldona Mierzejewska, w kategorii Aktywny Senior – pan Andrzej Ryszard Czerwiński. Organizatorem gali była fundacja Internationaler Bund Polska.


Źródło : http://umtychy.pl/