Patryk Oczko z tyskiego Muzem Miejskiego z dyplomem doktorskim.

 


Miasto Tychy ma kolejny powód do dumy! Z radością informujemy, że w miniony piątek, 6 grudnia 2019 roku, dr Patryk Oczko, kustosz Działu Sztuki Muzeum Miejskiego w Tychach, niestrudzony promotor tyskiej architektury i sztuk plastycznych, odebrał dyplom doktorski. Ceremonia publicznego wręczenia stopnia doktorskiego odbyła się w przestrzeni  Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Patryk Oczko uzyskał stopień doktora 24 kwietnia 2019 roku, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Film animowany w perspektywie historii sztuki – realizacje Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1947–1970”. Promotorką jego pracy doktorskiej jest dr hab. Irma Kozina, a recenzentkami – prof. dr hab. Ewa Chojecka i dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda. Obrona odbyła się w Instytucie Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr I. Kozina w swojej opinii o rozprawie doktorskiej dr. P. Oczki zwraca uwagę na nowatorstwo i przełamywanie dotychczasowych konwencji w studiach z zakresu historii sztuki przez młodego, ale już doświadczonego z uwagi na dorobek edytorski historyka sztuki, którego poszukiwania badawcze oscylowały dotychczas wokół architektury i sztuk plastycznych w Tychach, podkreślając, że wytycza on nowe możliwości w dziedzinie muzealnictwa, stwarzając potencjał do gromadzenia nowocześnie ukierunkowanych kolekcji, przyciągających do instytucji muzealnych młodego widza:

„Doktorat […] stanowi wzorcowy przykład rozprawy opracowanej w innowacyjny sposób zagadnienia. Z uwagi na osobiste i rodzinne związki ze środowiskiem artystycznym działającym w Bielsku-Białej, pan Oczko zdołał dotrzeć do całkowicie nieznanych dokumentów, przeprowadził dziesiątki wywiadów z żyjącymi jeszcze artystami, a także zgromadził liczącą kilkaset pozycji bibliografię, obejmującą zarówno zwięzłe wzmianki jak tez obszerne omówienia i recenzje filmowe. Zebrany materiał stał się podstawą do wyjątkowych analiz: ów młody badacz postanowił bowiem prześledzić zaniedbane dotychczas przez tradycyjną historię sztuki obrazy ruchome.”

Dr Patryk Oczko jest też autorem wydanych przez Muzeum Miejskiego w Tychach publikacji: „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym” (2019), „Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955–1989” (2017) i „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty” (2017).