Weszły w życie przepisy o jeździe na suwak i korytarzu życia.

 


Dzisiaj weszły w życie przepisy nakazujące stosowanie „jazdy na suwak” oraz regulujące sposób przepuszczania pojazdów uprzywilejowanych. Uwaga – to nie są przepisy sugerujące grzeczność na drodze – one „twardo” zmieniają zasady pierwszeństwa podczas jazdy w korku, gdy jeden z pasów ruchu na drodze się kończy! Do nowych przepisów będą stosować się wszyscy pod rygorem uznania winnym spowodowania kolizji i utraty zniżek na OC. Inaczej mówiąc: kto nie zna przepisów o jeździe na suwak, ten ponosi koszty kolizji. A zatem: jakie są, punkt po punkcie, zasady jazdy na suwak wymagane przepisami, które właśnie wchodzą w życie?

Jazda na suwak cywilizuje sposób poruszania się kierunków w warunkach mocno zakorkowanej drogi, gdy zator spowodowany jest kolizją, usterką samochodu, który blokuje pas ruchu albo gdy zator wynika z organizacji ruchu na danym odcinku – gdy jeden z dwóch pasów ruchu (albo dwa z trzech pasów) naturalnie się kończy. Gdy prędkość jazdy każdym z pasów – i tym zablokowanym, i tym „sprawnym” – jest taka sama, kierowcy nie mają ani potrzeby, ani chęci, by cwaniakować.

Inna sprawa, że jazda do końca pasem ruchu, który się kończy, cwaniakowaniem nigdy nie była, ale już wciskanie się na siłę na „jadący” pas ruchu albo „wskakiwanie” w lukę pomiędzy pojazdami przy wykorzystaniu przewagi prędkości – już tak. Oczywiście, nic nie stało dotąd na przeszkodzie, by wpuszczać kierowców stojących na zablokowanym pasie ruchu, ale… Dziś wszystko się zmienia: wchodzą w życie przepisy o jeździe na suwak, które w wielu wypadkach wyręczają kierowców z myślenia i wymuszają wyrównanie prędkości na różnych pasach ruchu – i tych zablokowanych, i tych „jadących”.

Ale uwaga: nie w każdej sytuacji te przepisy można zastosować i nie zawsze są do tego odpowiednie warunki: kluczowe są: zator na drodze albo jego brak i kończenie się (albo zablokowanie) przynajmniej jednego z pasów ruchu.

Oto nowe zasady:

  • Jazda na suwak od dziś nie jest przejawem grzeczności kierowców – wymuszają ją przepisy
  • Jazda na suwak jest wymagana „w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku”. Oznacza to, że obowiązek wpuszczania kierowców z pasa, który się kończy lub jest zablokowany pojawia się dopiero wtedy, gdy na drodze tworzy się zator
  • Konieczność stosowania „suwaka” pojawia się w sytuacji wystąpienia przeszkody na jednym z pasów ruchu (np. blokuje go zepsuty samochód) lub wtedy, gdy jeden pas ruchu zanika – czyli gdy się kończy
  • W sytuacji zablokowania się lub zanikania jednego pasa ruchu w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, kierujący pojazdem poruszającym się po sąsiednim pasie ruchu ma obowiązek BEZPOŚREDNIO PRZED miejscem wystąpienia przeszkody umożliwić JEDNEMU pojazdowi lub zespołowi pojazdów zmianę pasa ruchu na ten, którym można kontynuować jazdę
  • Gdy na drodze jest więcej niż dwa pasy ruchu w jednym kierunku i zablokowane są (albo kończą się) dwa skrajne pasy, a pomiędzy nimi jest pas ruchu, którym można kontynuować jazdę, poruszający się nim pojazd przepuszcza najpierw JEDEN pojazd Z PRAWEJ STRONY, a następnie JEDEN pojazd Z LEWEJ STRONY i dopiero sam kontynuuje jazdę.
  • Przepisy obowiązują na każdej drodze, a zatem także na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Ważne: obowiązują tylko w warunkach znacznie spowolnionej prędkości jazdy!
  • W sytuacji, gdy prędkość jazdy na drodze nie jest znacznie zmniejszona, obowiązuje dotychczasowy przepis regulujący pierwszeństwo podczas zmiany pasów ruchu:


Źródło : https://www.auto-swiat.pl/