Podsumowanie policyjnych działań pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

 


Policjanci z drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” czyli NURD. Podczas akcji policjanci ujawnili ponad 80 wykroczeń wobec pieszych i rowerzystów, a popełnionych przez kierujących pojazdami.

Wczoraj policjanci tyskiej „drogówki” przeprowadzili akcje pk. „NURD”, podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich drogach. Podczas akcji policjanci ujawnili 82 wykroczenia wobec pieszych i rowerzystów, a popełnionych przez kierujących pojazdami.

Należy przypomnieć, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych obowiązany jest zachować szczególną ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Pieszy natomiast powinien stosować zasadę ograniczonego zaufania na drodze, gdyż w konfrontacji z samochodem po prostu nie ma szans lub jego obrażenia są bardzo dotkliwe.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/