Konsultacje projektu Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020-2027.

 


Prezydent Miasta zaprasza do konsultacji projektu Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020 – 2027

Konsultacje prowadzone będą od 5 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. w niżej wymienionych formach i terminach:

1. dyżur pracownika merytorycznego i eksperta 17 grudnia 2019r. w godzinach od 15.00 – 17.00 w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 ( I piętro sala 101),

2. zbieranie uwag w formie:

– pisemnej do Prezydenta Miasta Tychy na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw  Społecznych i Zdrowia  al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy,

– elektronicznej na stronie internatowej www.razemtychy.pl, zakładka: konsultacje społeczne,

3. udostepnienie dokumentu pod nazwą: Program Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020 – 2027 od 5 grudnia 2019r. do 19 grudnia 2019r.,

– w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 (V piętro, pokój 509a) w godzinach pracy Urzędu,

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta » Wydziały » Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia » informacje).

Termin składania uwag do 19 grudnia 2019 r.

 Szczególy dot. konsultacji znajdują się również na stronie BIP

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – V piętro, pokój 509a, tel. 32 776 35 39.


Źródło : https://razemtychy.pl/