PKP PLK przebudowały linię objazdową Katowice – Tychy przez Kostuchnę.

 


Linię kolejową nr 142, łączącą katowicką stację w dzielnicy Ligota, przez dzielnice Murcki i Kostuchna, z pobliskimi Tychami, przebudowała spółka PKP PLK. Połączenie odciąży odcinek głównej trasy E65 z Katowic w stronę Bielska-Białej, przede wszystkim w ruchu towarowym.

O podpisaniu umowy na rewitalizację jednotorowej, zelektryfikowanej linii Katowice Ligota – Katowice Kostuchna – Tychy zarządca kolejowej infrastruktury informował w lutym ub. roku. W środę spółka podała, że ruch pociągów towarowych zostanie tam przywrócony wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy 15 grudnia. Przewiduje się ok. 20 pociągów na dobę.

Celem inwestycji PKP PLK było zwiększenie przepustowości połączenia dla ruchu towarowego oraz odciążenie w ten sposób zatłoczonego przez pociągi pasażerskie odcinka linii nr 139, czyli głównej trasy E65 między Katowicami i Tychami, na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prace objęły wymianę na linii nr 142 łącznie 15 km torów, 14 rozjazdów, kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej, remont dwóch wiaduktów i 16 przepustów oraz przebudowę siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych. Zyskały one nowe oświetlenie i nawierzchnię drogową, a także nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Inwestycję na linii objazdowej nr 142 Katowice Ligota – Tychy zrealizowano w systemie „projektuj i buduj” i sfinansowano ze środków budżetowych w ramach projektu PLK „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. Prace za ok. 50 mln zł wykonała firma PORR.

Jak zaznaczyła Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK pociągi towarowe będą mogły przejechać odtąd przez katowicki węzeł kolejowy z północy i południa z pominięciem stacji Katowice, głównie przez Katowice Ligotę – Katowice Ochojec – Katowice Murcki – Katowice Kostuchnę – Tychy (po linii nr 142).

– Dzięki temu odciążona będzie linia łącząca Katowice z Tychami (nr 139), czyli będzie mogło pojechać nią więcej pociągów pasażerskich – wyjaśniła Głowacka.

Jak zaznaczyła, linia 142 jest istotnym element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z północy województwa w kierunku południowym. Trasa zapewnia bezpośrednie połączenia z Jaworznem Szczakową, Mysłowicami i Gliwicami dla ruchu towarowego, bez konieczności przejazdu przez stację Katowice.


Źródło : https://slask.onet.pl/