Warsztaty dla kobiet – wspólnota.

 


Krąg kobiet jest istotnym elementem budowania więzi pomiędzy kobietami, a zasiadanie w kręgu znane od najdawniejszych czasów pełni istotną rolę wymiany myśli, idei, wiedzy, dzielenia się pasjami, swoją twórczością a przede wszystkim sobą . Stawia uczestniczące osoby w pozbawionym jakiejkolwiek hierarchii położeniu, wszystkie uczestniczki są sobie równe i mają jednakowe prawo do wyrażenia siebie. Osoba prowadząca przewodniczy spotkaniu, uważna na potrzeby grupy, dostosowuje środki i metody artystyczne do potrzeb uczestniczek.

ZAGADNIENIA:
• Zintegrowanie procesu zmian przebiegających podczas całego cyklu warsztatów.
• Praca nad intencją na przyszłość.
• Elementy muzykoterapii, relaksacji oraz ekspresji artystycznej.

CEL WARSZTATU:
• integracja uczestniczek cyklu warsztatów „Obudź swoją kobiecość”
• podsumowanie procesu zmian
• wzmocnienie nawiązanych relacji
• stworzenie wizji siebie w przyszłości
• wymiana spostrzeżeń i doświadczeń
• wsparcie kręgu kobiet
• zharmonizowanie układu emocjonalnego
• praca z dźwiękiem i oddechem

PROWADZĄCA:
Natalia Romaniuk – dr sztuk pięknych, artysta grafik, projektant graficzny, koordynator kierunku Grafika na WSTI w Katowicach, wykładowca na kierunku Gry i Grafika na GWSP w Chorzowie, instruktorka tanga argentyńskiego, założycielka Republiki Długich Spódnic.


Źródło : http://umtychy.pl/