Półkolonie dla dzieci „Zima 2020”.

 


Dział społeczno – kulturalny Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”  organizuje w ramach akcji „Zima-2020”  Półkolonie skierowane do dzieci i młodzieży.

W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zajęcia plastyczno – techniczne, zabawę w teatr, zajęcia na kręgielni, naukę tańca, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami Półkolonii sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

Półkolonie skierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat

Nazwa placówki Termin telefon
SDK Tęcza 13.01-17.01

20.01-24.01

32 227-58-12
Klub Osiedlowy Magdalena 13.01-17.01

20.01-24.01

32 217-76-43
Klub Osiedlowy Orion 13.01-17.01

20.01-24.01

32 217-02-32
Klub Osiedlowy Olimpia 13.01-17.01

20.01-24.01

32 217-47-97
Klub Osiedlowy Regina 13.01-17.01

20.01-24.01

32 218-48-35
Klub Osiedlowy Uszatek 13.01-17.01

20.01-24.01

32 217-31-64

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci).Odpłatność dla dzieci i wnuków członków TSM „OSKARD” za 1 turnus wynosi 90,00 zł. (brutto). Zapisy przyjmowane będą od 9 grudnia 2019 roku, od godziny 8.00 w placówkach. Według regulaminu pierwszeństwo mają dzieci i wnuki członków Spółdzielni  uprawnione do korzystania z Półkolonii na warunkach takich, jak członkowie Spółdzielni, niezależnie od pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem Spółdzielni.

Bliższe informacje o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w placówkach TSM OSKARD.Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/