Makulatura za Eko-Drzewko.

 


W tym roku, tak jak w roku ubiegłym, w ramach akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych można otrzymać EkoDrzewko – świerk srebrzysty w donicy.

Co należy zrobić ?

– Należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Budowlanych 67 co najmniej 10 kg makulatury. Otrzymany tam bon będzie można zrealizować do dnia 23 grudnia wymieniając go w centrum ogrodniczym przy ul. Dołowej 33 na EkoDrzewko – mówi Anna Warzecha z UM Tychy.

W trakcie akcji pracownicy Referatu będą również odpowiadać na ewentualne pytania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w mieście.

Ważne! Jedno EkoDrzewko będzie przysługiwało na jedną nieruchomość.


Źródło : http://umtychy.pl/