I Rajd Rowerowy – Granicami Miasta Tychy.

 


W poniedziałek 11 listopada 2019r zapraszamy na I Rajd Granicami Miasta TYCHY. Trasa rajdu prowadzi wzdłuż granic administracyjnych miasta Tychy. Do przejechania jest ok. 65km. Rajd dla zaawansowanych rowerzystów. Nawierzchnia w większości drogi leśne, z odcinkiem gdzie rower trzeba wziąć pod pachę i przenieść.

Start o godz. 10:00 ze Stacji Kolejowej TYCHY – ŻWAKÓW. Zbiórka uczestników o godz. 9:45.
Planowany czas powrotu to godz. 16:00.

Uwaga! Udział w rajdzie jest bezpłatny. Każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Osoby do lat 18-tu tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Dzieci tylko pod opieką opiekunów.Źródło : http://umtychy.pl/