Bezrobocie w Tychach wśród najniższych w Polsce.

 


Bezrobocie w Tychach w 2018 roku wyniosło 2,6 proc. – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dla porównania, w 2017 roku wskaźnik ten był na poziomie 2,7 proc. Oznacza to, że stopa bezrobocia w Tychach w 2018 roku spadła o 3,70 proc. w stosunku do roku poprzedzającego.

Natomiast dekadę temu – czyli w 2008 roku – bezrobocie w Tychach według danych GUS wynosiło 3,6 procent, czyli było o 27,8 proc. wyższe niż obecnie.

Stopa bezrobocia w całej Polsce w 2018 roku wyniosła 5,8 proc., a w 2008 roku – 9,5 proc.

Wśród wszystkich 380 powiatów w Polsce – z których 66 to miasta na prawach powiatu – powiat m.Tychy jest na 21 miejscu pod względem niskiego bezrobocia (im wyższe miejsce, tym niższe bezrobocie).

Na pierwszym miejscu znalazł się Poznań z bezrobociem na poziomie 1,2 proc., a na ostatnim, 380 miejscu, jest powiat szydłowiecki, w którym 24,3 proc. mieszkańców pozostaje bez pracy.

Dane GUS o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Powiat m.Tychy – stopa bezrobocia wg GUS w ostatnich pięciu latach:

2014: 5,1 proc.
2015: 3,8 proc.
2016: 3,4 proc.
2017: 2,7 proc.
2018: 2,6 proc.


Źródło : http://300gospodarka.pl/