VIII Tyski Festiwal Performance – Nieskończoność.

 


Grupa Artystyczna Teatr T.C.R., a po raz czwarty również Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do swojej siedziby na ósmą edycję niezwykłego Festiwalu, który – pomimo, iż organizatorzy przyzwyczaili publiczność do innego terminu imprezy – odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2019 r. Wstęp wolny

Ideą Tyskiego Festiwalu Performance jest prezentacja wybranych zjawisk współczesnego performance, bez uciekania się do szoku i skandalu. Ma przybliżyć jego uczestnikom tę formę twórczości sztuk wizualnych, ale także walczyć ze stereotypem działań performatywnych jako akcji skandalizujących, które łamią wszelkie tabu. Owszem – performance korzysta często z kontrowersyjnych środków, stanowią one jednak wzmocnienie stawianej na pierwszym planie estetyki i wyrażanej w działaniu idei.

Tyski festiwal to działanie konstytuujące się w „tu i teraz”, działanie o coś istotnego, to sztuka żywa, niebanalna i angażująca do uczestnictwa, czego dowodem jest duże zainteresowanie publiczności poprzednimi siedmioma edycjami festiwalu oraz uznanie w oczach doktorów i profesorów sztuk plastycznych biorących rokrocznie czynny udział w przedsięwzięciu.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu jest NIESKOŃCZONOŚĆ

W swojej specyfice Tyski Festiwal Performance co roku stawia przed artystami wyzwanie w postaci tematu festiwalu, z którym zaproszeni performerzy muszą się zmierzyć. „Fest Forma”, „Czas, Przestrzeń, Świadomość”, „Sypialnia. Po drugiej stronie”, „SEX”, „Prawda, Dobro, Piękno”, „Śląsk, czarne złoto i inne legendy”, „T.ylko C.ztery R.zeczy” – to tematy przewodnie poprzednich siedmiu edycji. W tym roku motyw przewodni będzie brzmiał: „Nieskończoność” i będzie zobowiązaniem dla artystów do zastanowienia się w swoich pracach wizualnych nad tym, czym dla ludzkości w końcówce drugiej dekady XXI w. jest nieskończoność i w jaki sposób można ją przedstawić w najbardziej ulotnej ze wszystkich form plastycznych. Zaproszeni performerzy w różnego kalibru działaniach wypowiedzą się o kondycji otaczającego świata, podejmą próbę stworzenia ulotnej, niebanalnej estetycznie i mądrej ideologicznie wypowiedzi artystycznej.

Kogo zobaczymy podczas tegorocznej edycji? Niebawem poznacie performerów TFP 2019!

Wstęp wolny!


Źródło : http://kultura.tychy.pl/