19 dni przeciwko przemocy w Tychach.

 


Miasto Tychy po raz kolejny włącza się w światową kampanię „19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Od 1 do 19 listopada zaplanowano szereg działań poświęconych temu problemowi.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

– Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Tylko wyuczenie zachowań, które tworzą faktyczne przeszkody dla sprawców jest skutecznym sposobem ochrony naszych dzieci. Każdy z 19 dni kampanii symbolizuje jeden z aspektów przemocy wobec dzieci i młodzieży, zachęcam więc wszystkich do włączenia się w akcję, chcemy mówić o tym głośno, gdyż jak wynika z danych, co pięć minut w wyniku przemocy umiera na świecie jedno dziecko   – mówi Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Miasto Tychy w działania kampanii włącza się od 2016 roku. W tym roku w jej ramach odbędzie się ponad 30 godzin warsztatów dla dzieci i młodzieży, rozdanych zostanie 3000 materiałów edukacyjnych, zaplanowano także spotkania dla nauczycieli. To nie wszystko.

– Zapraszamy także na otwarte warsztaty dla rodziców 12 listopada 2019r r. na  godzinę 18:00 do Mediateki oraz na happening w dniu 19 listopada 2019r. o godzinie 11:00, który odbędzie się na Placu pod Żyrafą – zachęca Małgorzata Tomaszewska z  Urzędu Miasta Tychy.

Poparcie dla akcji wyraziła także Młodzieżowa Rada Miasta, a w   czwartek   na sesji ma zrobić to Rada Miasta Tychy.

19 dni = 19 motywów przewodnich akcji:

Dzień 1 listopada – Dzieci zaangażowane w konflikty zbrojne

Dzień 2 listopada – Wykorzystywanie seksualne

Dzień 3 listopada – Znęcanie się

Dzień 4 listopada – Zaniedbanie

Dzień 5 listopada – Praca dzieci

Dzień 6 listopada – Kara cielesna (Temat główny 2018)

Dzień 7 listopada – Sprzedaż dzieci

Dzień 8 listopada – Prostytucja dziecięca

Dzień 9 listopada – Pornografia dziecięca

Dzień 10 listopada – Handel dziećmi

Dzień 11 listopada – Turystyka pedofilska

Dzień 12 listopada – Szkodliwe praktyki związane z przestrzeganiem tradycji

Dzień 13 listopada – Dzieci ulicy

Dzień 14 listopada – Dyskryminacja ze względu na warunki zdrowotne (Temat główny 2019)

Dzień 15 listopada –  Uzależnienie i nadużywanie substancji

Dzień 16 listopada – Niedożywienie

Dzień 17 listopada – Zagrożenia związane z ICT (technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi)

Dzień 18 listopada –  Uprowadzenia

Dzień 19 listopada – Sprawiedliwość dla nieletnich i dzieci pozbawione wolności (+ Światowy dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży)

Więcej informacji na stronach: www.podrugie.pl oraz www.woman.ch.


Źródło : http://umtychy.pl/