XVI kampania społeczna „Hospicjum to też Życie”.

 


Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach włączyło się wraz z innymi Hospicjami do XVI kampanii społecznej pt. „Ważni, niewidzialni. Zauważ, zrozum, wesprzyj.”

Kim są ważni i niewidzialni ? To opiekunowie rodzinni, dzieci i młodzież w żałobie. Czy ich zauważamy?

Fundacja Hospicyjna z Gdańska, inicjator kampanii mocno podkreśla, że: „tym co łączy opiekunów rodzinnych i osierocone dzieci, to niedostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb w systemie pomocy, niedocenianie ich trudnej psychologicznie sytuacji i bezradność otoczenia (…).Dlatego hasło tegorocznej kampanii to: Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj.”

W ramach kampanii w tyskim Hospicjum odbyły się 19.10 br. warsztaty dla opiekunów pt. ”Jak komunikować się asertywnie”. Drugie warsztaty pod tym samym tytułem odbędą się w listopadzie br.

Uczestnicy spotkania poznali techniki skutecznego komunikowania się, dyskutowali na temat postawy asertywnej w życiu, i korzyści jakie zachowania asertywne przynoszą w kontakcie z chorym. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani oraz mocno podkreślili ważność takich warsztatów. Docenili również okazaną im pomoc i wsparcie.

Wejdź na www.fundacjahospicyjna.pl i dowiedz się więcej


Źródło : https://www.hospicjum.tychy.pl/