Michał Gramatyka odebrał zaświadczenie o wyborze na posła.

 


 Z rąk Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na Posła odebrał dziś „nasz człowiek” na Wiejskiej – Michał Gramatyka.

Nowo wybrani posłowie IX kadencji mieli okazję uczestniczyć w środę 23 października w sesji wprowadzającej zorganizowanej dla sejmowych debiutantów. Szkolenie obejmowało m. in. zasady wykonywania mandatu posła, procedurę głosowań i formy współpracy międzynarodowej Parlamentu. Konsultacje i seminaria odbędą się również w czwartek.

Główna część szkolenia odbyła się w Sali Posiedzeń. Posłowie mogli wysłuchać wykładów merytorycznych dotyczących m.in. funkcjonowania Sejmu, procedury głosowań i warunków wykonywania mandatu poselskiego. Ponadto debiutanci mieli okazję zapoznać się z formami współpracy międzynarodowej Parlamentu, a także prawnymi ograniczeniami publicznej działalności parlamentarzystów. Posłowie mieli także możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

W czwartek o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej posłom IX kadencji zostały wręczone zaświadczenia o wyborze.


Źródło : https://www.sejm.gov.pl/