Prezydent zaprasza do konsultacji.

 


Prezydent Miasta zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy.

Konsultacje prowadzone będą od 21.10. 2019 r. – 04.11. 2019 r., w niżej wymienionych formach i terminach:

  • dyżur pracownika merytorycznego 24 października 2019r. w godzinach od 15.00 – 18.00
    w Urzędzie Miasta Tychy z siedzibą: Tychy, al. Niepodległości 49 ( I piętro sala 100),
  • okres wyłożenia do publicznego wglądu od 21 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r.,w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 (V piętro, pokój 508) w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta » Wydziały » Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia » informacje)
  • zbierania uwag w formie pisemnej i elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej razemtychy.pl od 21 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r.
  • Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. 32 776 35 08
email: zdrowie@umtychy.pl


Źródło : http://umtychy.pl/