Konkurs ortograficzny : Tychy pod dyktando.

 


MBP Tychy / Mediateka – 23 października 2019 r., godz. 12:00

Wszystkich, którym nie są straszne zawiłości polskiej ortografii, zapraszamy do udziału w konkursie – dyktandzie.

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „TYCHY POD DYKTANDO”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

Termin przyjmowania zgłoszeń: sierpień – październik 2019
Termin pisania dyktanda: 23 października 2019 r.godz.12.00
Termin ogłoszenia wyników: 6 listopada 2019 r.

2. Miejsce organizacji konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16, Mediateka
Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Czytelnia, tel. 32 438 04 70 lub czytelnia@mbp.tychy.pl

3. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony przy minimum 20 zgłoszonych.
  3. Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje uczestnictwo osobiście lub mailowo na adres czytelnia@mbp.tychy.pl, do dnia 19.10.2019 r.
  4. Treść dyktanda oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
  5. Jury wyłoni laureata, któremu zostanie nadany tytuł Tyskiego Mistrza Ortografii 2019 oraz przyznana nagroda rzeczowa.
  6. Rozstrzygnięcie odbędzie się 6.11.2019 r. o godz.12.00 
  7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie załączników nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu
  8. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.Źródło : http://umtychy.pl/