Dofinansowanie na utworzenie Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym.

 


Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł.

Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście.

W skład wieloelementowej inwestycji wchodzą:

– „Metamorfoza” dworca autobusowego obejmująca mi.in.:

  • Utworzenie wiaty rowerowej
  • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
  • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

– Utworzenie 3 400 metrów infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach. W ramach tego projektu zrealizujemy następujące zadania:

1. Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).

2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej. (Obecnie ku końcowi zmierza budowa ostatniego etapu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wylotowej)

3. Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.

4. Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie obecnie w ramach remontu drogi budowana jest ścieżka rowerowa) z ulicą Licealną (do wybudowanego w zeszłym roku parkingu).

5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej – aż do połączenia z dworcem autobusowym.

6. Przedłużenie budowanej właśnie równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny.

7. Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powatanie między innymi 9 punktów monitoringu.

 

Szeroko zakrojony projekt zakłada głównie budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych uzupełniających istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych – łączących tereny mieszkalne z terenami usługowymi, przemysłowymi oraz z Centrami Przesiadkowymi, jako głównymi punktami spinającymi układ komunikacyjny.

Wartość całej (wielozadaniowej) inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Natomiast wartość dofinansowania z RPO WSL to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

 

Warto podkreślić, że wymieniona powyżej lista zadań zrealizowana zostanie w ramach drugiego etapu projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary”.

Obecnie trwa natomiast realizacja pierwszego etapu tego projektu, na który Gmina Bieruń również pozyskała ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach pierwszego, aktualnie realizowanego etapu projektu, wykonywane są następujące zadania:

  • Kompleksowy remont budynku Dworca PKP w części nowobieruńskiej miasta i przystosowanie go na  potrzeby Centrum Przesiadkowego (Obecnie trwa etap projektowania, roboty budowlane rozpoczną się w przyszłym roku),
  • Budowa opartego o innowacyjny system nadążny oświetlenia drogi rowerowej (prawie120 punktów świetlnych) – od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki (obecnie trwa etap uzyskiwania wymaganych pozwoleń),
  •  Budowa ciąg pieszo-rowerowy, łączącego obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (rozpoczęły się już prace budowlane).
  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, która skomunikowała ścieżkę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola (inwestycja została już zrealizowana – KLIKNIJ TUTAJ oraz KLIKNIJ TUTAJ).

Na pierwszy etap projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary” gmina pozyskała prawie 6 milionów 300 tysięcy złotych. Koszt realizacji wszystkich zadań wchodzących w skład tego etapu projektu to blisko 8 milionów złotych.


Źródło : https://www.bierun.pl/