Budżet partycypacyjny – wygrane zadania ogólnomiejskie.

 


W wyniku głosowania w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących całego miasta do realizacji w 2020 roku zostaną przekazane następujące zadania:

Lp. TYTUŁ AUTOR SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW
 1 Aktywna Strefa Sportowa na terenie
SP nr 35 przy
ul. Piłsudskiego 35 budowa bieżni skoczni
i strefy street workout
Bartłomiej Cieślak  300 000 zł  17208
 2 Atletyka dla każdego – zagospodarowanie terenu przy I LO przy ul. Korczaka 6 Jarosław Grabowski,
Marcin Nycz
 434 000 zł  11255
 3 Zakup i montaż trybun przy boisku
przy ul. Andersa 22
Marcin Kuśmierz  80 000 zł  10984
 4  Budowa placu zabaw na terenie
Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 5
Krzysztof Kondratowicz  313 000 zł  8530
 5 Młode talenty – organizacja wojewódzkiego konkursu artystycznego Michał Glenszczyk  13 000 zł  4163
 6 Pszczoły głosu nie mają dzieci pomagają cykl warsztatów dla dzieci Grzegorz Wańczyk  11 000 zł  2953

Jednocześnie informujemy, ze Prezydent Miasta Tychy podjął decyzję o przesunięciu wolnych środków finansowych, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych na zadania ogólnomiejkie. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona co umożliwiło wprowadzenie do realizacji większej liczby zadań o charakterze ogólnomiejskim.


Źródło : https://razemtychy.pl/