Alina Bednarz za Michała Gramatykę.

 


Do nowego Sejmu wybranych zostało czworo radnych wojewódzkich, troje kolejnych do Senatu. To oznacza przetasowania w sejmiku, który liczy 45 radnych. W izbie niższej parlamentu zasiądą Grzegorz Gaża i Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości oraz Wojciech Saługa i Michał Gramatyka z Platformy Obywatelskiej. Do izby wyższej wybierają się: Halina Bieda z PO, Ewa Gawęda z PiS i Wojciech Konieczny z SLD.

Zgodnie z przepisami ich miejsca w sejmiku powinni zająć kandydaci, którzy w wyborach samorządowych na poszczególnych listach zdobyli kolejną najwyższą liczbę głosów. Muszą oni jednak wyrazić na to zgodę. Jeżeli dany kandydat nie zechce zostać radnym, mandat uzyskuje osoba z kolejnym wynikiem na liście.

Na razie możemy podać więc tylko nazwiska tych kandydatów, którzy mają pierwszeństwo w objęciu mandatów po przyszłych parlamentarzystach. I tak miejsce Grzegorza Gaży powinien zająć Przemysław Wydra, Michała Wosia – Stanisław Jaszczuk, a Ewy Gawendy – Jarosław Szczęsny. To przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W sejmiku zasiądą też: Janusz Bieniek za Halinę Biedę, Alina Bednarz za Michała Gramatykę oraz Iwona Jelonek za Wojciech Saługę. To kandydaci ze wspólnych list  Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Miejsce Wojciecha Koniecznego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej powinna zająć Gabriela Łacna.