Tyszanin, Michał Gramatyka posłem.

 


Michał Gramatyka, tyszanin, były wicemarszałek z PO i szef klubu Koalicji Obywatelskiej w  śląskim sejmiku wojewódzkim zostanie posłem.
Uzyskał czwarty wynik na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 31 (9297 głosów) i został wybrany do Sejmu Rzeczpospoliej Polskiej.

 

Michał Gramatyka. Urodzony 8 października 1971 w Katowicach

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 1994 pracował w Katedrze Kryminalistyki WPiA UŚ, zaczynając jako stażysta. W 1999 na podstawie pracy zatytułowanej Kryminalistyczne badania wydruków komputerowych uzyskał na macierzystej uczelni stopień doktora nauk prawnych w specjalności kryminalistyka, obejmując następnie stanowisko adiunkta.

Wykładał także m.in. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Zakładzie Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

W 1997 zdał egzamin prokuratorski, w tym samym roku został wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach. Był doradcą sejmowej komisji śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy.

Był działaczem Unii Wolności. W wyborach w 1998 z jej listy został po raz pierwszy wybrany na radnego miasta Tychy. W listopadzie tegoż roku został wiceprzewodniczącym, a w maju 1999 objął funkcję przewodniczącego rady miasta. We wrześniu 2000 został nieetatowym członkiem zarządu miasta Tychy. W 2002 utrzymał mandat radnego na kolejną kadencję.

W 2004 z listy UW bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego. W międzyczasie w grudniu 2000 powołany został na stanowisko wicedyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

W 2006 i w 2010 po raz trzeci i czwarty wybrany został na radnego. W czerwcu 2009 powołany na zastępcę prezydenta miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej, pozostał na tym stanowisku również w następnej kadencji.

W styczniu 2013 przeszedł na stanowisko dyrektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego w koncernie energetycznym Enea W październiku 2015 został wiceprezesem zarządu spółki akcyjnej Tauron Polska Energia. Odwołano go z tej funkcji w grudniu tego samego roku.

W 2014 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego V kadencji.

Bezskutecznie walczył w wyborach uzupełniających do Senatu w 2015.

W marcu 2017 został wicemarszałkiem województwa śląskiego. W 2018 wybrano go na kolejną kadencję samorządu województwa, w listopadzie tegoż roku zakończył pełnienie funkcji w zarządzie województwa.