Grażyna Jurek została Profesorem Oświaty.

 


Grażyna Jurek – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tychach właśnie odebrała Honorowy Tytuł Profesora Oświaty! To pierwszy tyski nauczyciel, który otrzymał to wyróżnienie. Co roku jest przyznawane 25 nauczycielom z całej Polski.

Uroczystość wręczenia Honorowego Tytułu Profesora Oświaty rozpoczęła się o godz. 10.00  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Grażyna Jurek od 2006 r. jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Tychach (wcześniej była nauczycielem języka polskiego i wicedyrektorem). Jest absolwentką filologii polskiej UŚ oraz studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorką i współautorką artykułów z zakresu przywództwa i zarządzania placówką oświatową publikowanych na łamach m.in. „Dyrektora Szkoły”, „Gazety szkolnej”, a także współautorką Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata 2008-2013 oraz na lata 2015-2020. Współpracuje z  OKE w Jaworznie w zakresie egzaminu maturalnego, jest także trenerem. Zasiada w prestiżowych komisjach związanych z wychowaniem i nauczaniem młodzieży oraz pragmatyką zawodową nauczycieli, pełni funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W latach 2004-2008 była cz łonkiem Nauczycielskiej Rady Programowej przy Teatrze Śląskim w Katowicach.

Za swoją pracę na rzecz edukacji dzieci i młodzieży otrzymała: Złotą Odznakę ZG TPD w Warszawie oraz Medal Przyjaciel Dzieci, Złotą Maskę Teatru Śląskiego, statuetkę „Wdzięczność Młodych Serc” za szczególny wkład w rozwój piłki dziecięcej i młodzieżowej w Tychach. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę Publiczną, Srebrnym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Brązowym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju, Medalem Senatu RP-Rok Języka Polskiego. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Nagrody Prezydenta Miasta. W pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Super Dyrektor” otrzymała nominację. W pracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami kieruje się przesłaniem: „Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby Ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem” Antoine de Saint-Exupery.