Tyski Społecznik 2019 roku.

 


Masz w swoim otoczeniu osobę, która stale udziela się społecznie?

Być  może widzisz jak pomaga dzieciom, seniorom, sąsiadom, wspiera lokalne środowisko lub walczy w jakiejś słusznej społecznej sprawie?  Warto doceniać ludzi, którzy nie boją  się brać  za trudne  wyzwania. Wobec takiego zaangażowania  nie możesz  być obojętny, więc  koniecznie zgłoś swojego  kandydata do tytułu Tyski Społecznik 2019 roku.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z przyjemnością ogłasza nabór do konkursu TYSKI SPOŁECZNIK ROKU 2019, w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje w tym placówki oświatowe  i przedsiębiorcy. Celem organizacji przedsięwzięcia jest upowszechnianie postaw prospołecznych i docenianie bezinteresownego  udziału w inicjatywach społecznych.

Prosimy każdą osobę zainteresowaną  o  zapoznanie się z regulaminem.

Zgłoszenia do konkursu należy składać  na formularzu. Można to zrobić na kilka sposobów.

  1. Jeśli posiadasz konto gmail, najprościej kliknąć tutaj: osoba/instytucja, wypełnić formularz, zatwierdzić przyciskiem „wyślij” i gotowe.
  2. Można też pobrać pliki [osoba] [instytucja], wypełniony formularz czytelnie podpisać, zeskanować  i wysłać na adres mailowy.
  3. Wydrukowany formularz można także dostarczyć osobiście do biura Fundacji pod adresem Tychy ul. Barona 30/209 B.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu  trwa  do 14 października 2019 r. 


Źródło : http://ekonomiaspoleczna.org.pl/tyski-spolecznik-roku-2019/