Tyski ITS na forum.

 


Arkadiusz Pastuszka – koordynator ds. ITS z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach – wystąpił podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Forum Kapitału i Finansów to prestiżowa impreza, która łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury. W ciągu dwóch dni spotkań – 2 i 3 października – przeprowadzono aż 65 debat i paneli tematycznych. Jeden z nich poświęcony był w całości zagadnieniom transportu, dróg, komunikacji i zarządzania ruchem.

W loży eksperckiej zasiedli: Małgorzata Gutowska – dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego, Łukasz Kosobucki – zastępca naczelnika Wydziału Transportu UM Katowice, Grzegorz Misiorny – dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, a także reprezentant naszego miasta – Arkadiusz Pastuszka koordynator ds. ITS z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Tyski ITS, czyli Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem jest jednym z najważniejszych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w mieście i jeden z największych tego typu systemów w kraju. Ma usprawnić komunikację, poprawić bezpieczeństwo, a także zapewnić możliwość bezpośredniego sterowania ruchem.

– ITS nie tylko pozwoli na skrócenie czasu podróży przez miasto o co najmniej 7%, ale też na priorytetowanie przejazdów straży pożarnej, policji czy taboru komunikacji miejskiej. Możliwe będzie także ważenie pojazdów w ruchu – mówi Arkadiusz Pastuszka z MZUiM. – System będzie badał poziom natężenia ruchu i niskiej emisji oraz ilość pasażerów w tyskich autobusach. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach.

Za realizację projektu odpowiada wybrana w drodze przetargu firma Siemens Mobility. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2019-2021. Jego całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to około 118 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/