Irex i Meteor wspomogą kierowcami PKM Tychy ?

 


Tym razem chyba się uda wybrać Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Tychach partnera, który wesprze go kierowcami. Oferta konsorcjum Irexu i Meteora minimalnie przewyższa szacunki śląskiego przewoźnika.

Przypomnijmy, że PKM już wiosną szukał podwykonawcy, który przez dwa lata zapewni mu min. 60 kierowców autobusów. Mieli oni obsadzić zadania przewozowe, na których praca eksploatacyjna miała wynieść 4 140 000 wzkm. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Tyski przewoźnik nie miał zabezpieczonych odpowiednich środków by skorzystać z wsparcia świętochłowickiego Meteora i Irexu z Sosnowca.

W połowie sierpnia został ogłoszony nowy przetarg. Do obsadzenia będą zadania przewozowe, na których będzie do wykonania 3,2 mln wzkm. A to według naszych szacunków może oznaczać zapotrzebowanie na obsadzenie służb w zakresie między 178 000, a 200 000 roboczogodzin w trakcie całego kontraktu.

Umowa z podwykonawcą miałaby obowiązywać niecałe dwa lata, od 1 października 2019 r. do końca maja 2021 r. Do realizacji zamówienia podwykonawca PKM powinien skierować co najmniej 52 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.

Plan zakłada wykorzystanie zewnętrznych prowadzących na zadaniach przewozowych według następującej struktury: dni robocze – 6591 wzkm wykonywane dobowo – 25 autobusami soboty – 3709 wzkm wykonywane dobowo – 13 autobusami niedziele i święta – 797,2 wzkm wykonywane dobowo – czterema autobusami.

PKM może zwiększyć zakres zadań, które powierzy swojemu partnerowi. Przewoźnik zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do kwoty nie większej niż 2 208 000 zł netto.

17 września minął termin składania ofert. Na wynajęcie zewnętrznych kierowców PKM przygotował 9 000 000 zł brutto. A to by dawało wycenę w wysokości 2,29 zł/wzkm netto.

Jedyna oferta, którą otrzymał minimalnie przewyższa jego szacunki. Pochodzi ona od firm, które walczyły w wiosennym podejściu o tyskie zlecenie. Przedstawiło ją konsorcjum Irexu z Sosnowca i Meteora ze Świętochłowic. Propozycja opiewa na 9 052 800 zł brutto, czyli 2,30 zł/wzkm.


Źródło : http://infobus.pl/