W Tychach powstanie 14 Rad Osiedli.

 


W niedzielę odbyły się wybory do Rad Osiedlowych Miasta Tychy. Mieszkańcy głosowali w 18 okręgach. Najwięcej tyszan oddało swoje głosy na radę osiedla F6 (41,6%), zaś najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się wybory na osiedlu Z, gdzie frekwencja wyniosła (8,27%).

Warunkiem utworzenia jednostki pomocniczej miasta czyli rady osiedla było uzyskanie frekwencji 10 lub 15 procentowej. Nie wszędzie ten próg udało się osiągnąć, dlatego rady osiedla nie powstaną na Czułowie, gdzie frekwencja wyniosła jedyne 9.96%, w dzielnicy Mąkołowiec (9,23%) , Suble-Glinka (9,26%) oraz na osiedlu Z ( 8,27%).

10% próg frekwencyjny uzyskały rady osiedli: Anna, Cielmice, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Paprocany, Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje oraz Żwaków, a 15% próg: F6, Glinka 1, Ogrodnik, Paprotka, R2, Z1) i tym samym utworzono 14, a nie 18 Rad Osiedli.

Rady te pełnią funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz służą mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy nimi, a władzami miasta, radnymi tp.


Źródło : http://umtychy.pl/