Biuro Obsługi Klienta UM będzie czynne 5 października.

 


W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP Urząd Miasta w Tychach wyjątkowo będzie czynny w sobotę, 5 października w godzinach 9.00-13.00.

W tym dniu w Biurze Obsługi Klienta będzie możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosownia oraz dopisania się do spisu wyborców.

– Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą –   mówi Piotr Solik z UM Tychy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Pamiętaj! Jeśli chcesz zagłosować w Tychach, a jesteś tutaj zameldowany jedynie na pobyt czasowy, musisz dopisać się do spisu wyborców. Aby to zrobić, wystarczy złożyć wniosek zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywać w Tychach w dniu głosowania.


Źródło : http://umtychy.pl/