Dołącz do akcji Masz Głos.

 


We wszystkich województwach trwa nabór do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, która od wielu lat zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a samorządem.

Jak potrzebny jest taki program wspierania aktywności, pokazuje m.in. badanie CBOS dotyczące zaangażowania społecznego. Większość Polek i Polaków twierdz w nim, że ma poczucie wpływu mieszkańców ich miejscowości na sprawy lokalne (CBOS, 2018), ale aż dwie trzecie nie wie, w jaki sposób można przy tym współpracować z samorządem. Właśnie to zmienia akcja Masz Głos.

Akcja Masz Głos już od ponad piętnastu lat przyciąga osoby, które marzą o tym, aby w ich okolicy – tej bliskiej i dalszej – żyło się lepiej. Każda edycja akcji trwa około 10 miesięcy. W tym czasie uczestnicy realizują działania przy wsparciu ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego   oraz organizacji partnerskich. Mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zasięgać porad w zakresie sposobów rozwiązywania lokalnych problemów, metod aktywizacji społeczności lokalnej oraz narzędzi współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządem. Uczestnikami akcji są zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy i seniorki, a działania prowadzone są zarówno na terenie dużych, jak i małych miejscowości. Od 2002 roku akcja objęła swoim zasięgiem 680 gmin, czyli 27% gmin w całej Polsce. W minionej edycji (2017/2018) wzięły udział łącznie 343 grupy z całej Polski, pochodzące z 237 miejscowości – w tym 124 z obszarów wiejskich.

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nei zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i miekszańcy. Jeśli więc zmieniac i poprawiać – to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę maszglos.pl. Nabór do akcji trwa przez cały wrzesień.

Kontakt:

Grzegorz Wójkowski – Koordynator akcji Masz Głos
Stowarzyszenie aktywności Obywatelskiej Bona Fides
te. 502 984 057, e-mail: grzegorz@bonafides.pl


Źródło : http://umtychy.pl/